Kako da od prevodioca postanete sudski tumač za holandski jezik?

Ako imate talenat za holandski jezik, zvanični sertifikat o znanju jezika ili diplomu Filološkog fakulteta, volite da prevodite, bavite se već time, ili su iza vas godine iskustva u prevođenju, onda pročitajte redove koji slede jer ćete možda pročitati neke informacije za Vas vredne pažnje.

Takođe, ako ste pomislili da je postati lako sudski tumač za holandski jezik tu ste se prevarili jer je potrebno puno znanja, rada, iskustva i strpljenja.

Kada govorimo ovde o strpljenju to se ne odnosi na Vaš rad, niti godine iskustva već na čekanje trenutka kada će Ministarstvo pravde raspisati konkurs za sudske tumače; odnosno sudske prevodioce.

Da bi neko dobio licencu za prevodioca odnosno dozvolu da radi kao sudski tumač za holandski jezik treba da bude raspisan konkurs na kome će resorno ministarstvo zadati kriterijume koji moraju biti ispunjeni. I

majte na umu da je poslednji konkurs za sudske tumače bio raspisan pre više od 10 godina, a uslov koji određuje kada će biti raspisan sledeći je potreba za sudskim tumačima.

Šta sve treba dostaviti za licencu sudskog tumača za određeni jezik?

Svako ko poželi da postane sudski tumač za holandski jezik mora da bude državljanin Republike Srbije i da ima mesto boravka u mestu za koje se potražuje sudski prevodilac.

Takođe, potrebno je dostaviti izvod da osoba nije osuđivana i da se ne vodi sudski postupak protiv kandidata koji je podneo zahtev za sudskog tumača.

Osoba koja želi da aplicira za sudskog tumača za holandski jezik mora da ima diplomu Filološkog fakulteta o završenim studijama holadskog jezika i književnosti i papir koji dokazuje da ima više od 5 godina rada u prevodilačkim poslovima.

Sudski tumač je atraktivno zanimanje koje sa sobom donosi mnoge benefite, i značajno iskustvo u pravnim i prevodilačkim poslovima.

Dobijanje licence za bavljenje poslom sudskog tumača nije nimalo jednostavno i morate dostaviti dokaze o svom iskustvu jer bez toga ne možete podneti prijavu.

Nakon podnošenja konkursne dokumentacije budući sudski tumači ne polažu nikakav ispit ili testove jer se podrazumeva da imaju završen kurs za sudske tumače.

Ovaj kurs se organizovano sprovodi u Udruženju naučnih i stručnih prevodilaca Srbije u Beogradu.

Koja sve ovlašćenja ima sudski tumač za holandski jezik?

Ako su Vam potrebni prevodi dokumenata sa srpskog jezika na holandski jezik i obrnuto morate kontaktirati sudskog tumača.

Nije Vam dovoljan samo prevod datog dokumenta jer on bez pečata ovlašćenog sudskog tumača apsolutno ne znači ništa u pravnom smislu na sudu.

Da bi neki dokument postao pravno validan na sudu on mora biti preveden od strane sudskog tumača koji ima dozvolu za rad i pečat.

Da li postoji razlika između sudskog prevodioca i sudskog tumača?

Zapravo ne postoji nikakva razlika osim u nazivu zanimanja.

Novi naziv za sudskog tumača koji je od skoro u upotrebi je sudski prevodilac, a delatnost koju obavlja i jedan i drugi je apsolutno jednaka.

Način rada je takođe isti, i jedan i drugi moraju imati pečat i ovlašćenje za to što prevode.

Razlika postoji između sudskih prevodilaca i običnih prevodilaca.

Naime, sudski prevodilac može biti i običan prevodilac, ali običan prevodilac nikad ne može biti sudski jer nema pečat kojim bi overio svoje prevode dokumenata.

Sponzorisano:

Loading...