Senzorna integracija i soba

Soba za senzornu integraciju je vid terapije koja je namenjena za teraputski rad sa decom i omladinom koji imaju smetnje u procesu senzorne integracije, kao i odraslih osoba sa određenim senzornim poteškoćama.

Pre svega se koristi u terapeutskom tretmanu dece koja imaju problema i teškoća u procesuiranju svakodnevnih senzornih, čulnih informacija, odnosno ne mogu da ih dožive kao celokupan opažaj. Takva deca ispoljavaju neobična ponašanja, poput izbegavanja ili preterane potrebe za kontaktom, pokretima, zvukovima ili svetlosnim senzacijama.

Navedeni simptomi su karakteristični za poremećaje vezane za autizam, nedovoljnu mentalnu razvijenost, ADD i ADHD poremećaje, teškoće u govoru, učenju i opštem ponašanju, kao i oštećenja čula.

Senzorna integracija i soba

Šta je senzorna integracija?

Senzorna integracija predstavlja osnovni način senzorne obrade, odnosno procesuiranja svih senzornih nadražaja. Osećaji na neki način hrane mozak, ali to ne mogu činiti ako ne prođu kroz dobro organizovani postupak senzorne obrade, jer u tom slučaju nisu dobro “svareni” i ne daju celokupni smisleni  opažaj. Senzorna integracija se razlikuje od osobe do osobe i nije nešto što postoji ili ne postoji. Pojedinci imaju veoma dobru, prosečnu ili slabu senzornu integraciju. Sposobnost senzorne integracije utiče na kvalitet čitavog životnog iskustva.

Proces senzorne integracije se odvija tokom razvoja deteta, još od perioda provedenog u majčinoj utrobi. Prvi koraci u procesu senzorne integracije se odvijaju kada mozak fetusa počinje da registruje pokrete majčinog tela. Veliki i značajan deo procesa se dešava tokom prve godine života, kada dete treba da postigne bezbroj sposobnosti poput puzanja, hodanja i stajanja.

Rano detinjstvo i igranje bi trebalo da dovedu do postizanja punog opsega senzorne integracije, kada dete zapravo organizuje osećaj sopstvenog tela sa silom zemljine teže, slikom i zvukom. Svako dete se rađa sa takvim sposobnostima, ali je neophodno da ih razvije uz pomoć odnosa sa stvarima u okruženju i prilagođavanjem sopstvenog tela i mozga svim izazovima tokom detinjstva, posebno u ranom dobu.

Najznačajniji deo procesa senzorne integracije deteta se dešava tokom perioda adaptivne raekcije. Adaptivna reakcija je ciljani odgovor na čulni doživljaj. Jednostavan primer je recimo posezanje deteta za igračkom, kada je ugleda. Ukoliko dete besciljno maše rukama kada vidi predmet, to nije dobra adaptivna reakcija, dok je puzanje do nje, kako bi je dohvatilo, kompleksna adaptivna reakcija. Iako često deluju kao bezazlena igra, ovi procesi su od ključnog značaja u formiranju zdrave senzorne integracije.

Prvih sedam godina života su period senzornomotoričkog razvoja, a nakon toga mentalna aktivnost počinje da zamenjuje motoričke, ali su mentalni i socijalni odgovori zasnovani na senzomotoričkoj obradi. Zbog toga je integracija osećaja neophodna za razvijanje sposobnosti čitanja, pisanja, ponašanja i tako dalje.

Poremećaji senzorne integracije

Poremećaji vezani za senzornu integraciju se ne smatraju patološkim problemom, budući da kod dece sa ovim tegobama nervni i mišićni sistem funkcionišu potpuno normalno, no mozak nije u stanju da objedini sve senzacije. Ključno za utvrđivanje postojanja poremećaja je posmatranje deteta i njegovih reakcija.

Kako se manifestuje poremećaj senzorne integracije? Najčešće se ispoljava u vidu neadekvatnog adaptivnog odgovora na situacije u kojima se dete nalazi. To znači da ono vidi i čuje isto kao i druga deca, ali ne reaguje kao što je uobičajeno. Na primer, ne bira igračke kao druga deca, ne igra se, ne može da sastavi slagalicu, ne može pravilno da boji ili crta i slično. Često su prisutne teškoće u govoru i formiranju reči, kao i neočekivana reakcija na dodir, svetlost ili buku, poput ljutnje ili nelagode. Deca koja imaju poremećaj senzorne integracije imaju slabije sposobnosti za rešavanje različitih vrsta zadataka od svojih vršnjaka.

Terapija poremećaja senzorne integracije i senzorna soba

Poremećaji senzorne integracije se mogu blagovremeno rešavati uz pomoć specifičnog oblika teraoje u takozvanim senzornim sobama. To su mesta koja su namenjena razvijanju senzornih veština u bezbednoj i prijatnoj atmosferi, koja pružaju osećaj sigurnosti, a istovremeno mogućnost istraživanja sopstvenih čula. Ova terapija je pogodna za pravilan razvoj dece sa navedenim tegobama, ali i za odrasle osobe sa autizomom, senzornim oštećenjima, tegobama sa koncentracijom, govorom, učenjem i ponašanjem, kao i slabom mentalnom razvijenošću.

Senzorne sobe nisu način lečenja, već metod koji pomaže deci i odraslima sa poremećajima senzorne integracije da ispolje pritajene potencijale i postignu emotivnu ravnotežu. Istraživanja pokazuju da ovaj vid terapeutskog tretmana može mnogo da doprinese u adaptaciji autistične dece, kao i kod osoba sa oštećenim sluhom ili slepih. Pomaže kod poremećaja ponašanja i kada je reč deci sa slabim odgovorom na situacije oko sebe ili one sa preteranom aktivnošću.

Kako izgleda tretman u senzornoj sobi i šta se u njoj nalazi?

Tretman u senzornoj sobi sprovode defektolozi koji su prošli obuku za ovaj vid terapije. Oni nastoje da pomognu pacijentu da sam organizuje svoje osećaje u odnosu na elemente u senzornoj sobi, što dalje utiče i na njegovo funkcionisanje u životu. Senzorna soba obuhvata niz elemenata za stimulaciju čula i razvoj senzorne integracije.

 • Svetlosni projektor koji pravi interesantne slike po zidu preko rotirajućeg diska
 • Rotirajuća svetlosna kugla koja pravi specijalne svetlosne efekte u kombinaciji sa izvorom svetlosti u različitimbojama
 • Reflektor koji predstavlja izvor svetlosti sa rotacionim diskom u četiri osnovne boje
 • Snop svetlosnih optičkih vlakana koji menjaju boju, savijaju se, prekrivaju telo itd.
 • Interaktivne tube sa mehurićima i lopticama sa svetlošću u bojama koji se menjaju spontano ili pritiskom na taster
 • Ogledalske folije koje pojačavaju efekte ostale opreme
 • Ultraljubičaste lampe koje osvetljavaju delove prostorije ultraljubičastom svetlošću, a koristi se u kombinaciji sa štapićima od pleksiglasa različitih dimenzija, za konstruisanje, kotrljanje ili udaranje ritma
 • Balanser sa masažerom za ravnotežu i stimulaciju vestibularnog čula
 • Jastuci podloge za opuštanje, pravljenje tunela, uvijanje
 • Razne vrste masažera za duboku stimulaciju, poput jastuka na pritisak, eksternog valjkastog masažera, bodljikavih loptica
 • Vibraciona muzička fotelja koja pruža višestruku stimulaciju i neobično senzorno iskustvo kombinacije vibracija u ritmu, muzike
 • Trampoilina sa držačem pogodna za sve uzraste
 • Raspršivač arome za aromaterapiju sa eteričnim uljima

Sponzorisano:

Loading...