Kako se jede i sprema kavijar

Kada izgovorite reč “kavijar”, jasno je da se radi o nazivu jedne od najskupljih namirnica na svetu. Međutim, o kavijaru se može još puno toga reći i ispričati.

Recimo, on je kao namirnica bio veoma često zastupljen na trpezama u dvorovima, pa se delom i zbog toga danas posebno ceni u svetu bogatih ljudi i smatra se simbolom bogatstva i prestiža.

O tome svedoči i podatak, da porcije najskupljih vrsta kavijara na svetu dostižu cenu i do čak deset hiljada dolara.

Na cenu kavijara, utiče i njegovo izuzetno posebno i potpuno prirodno poreklo.

Kako se jede i sprema kavijar

Kako nastaje i kako se pravi kavijar?

Kavijar potpuno prirodno nastaje od ribljih jajašaca riblje vrste jesetra, ali kao njegova zamena proizvodi se i prodaje i ikra od drugih ribljih vrsta kao što su losos, bakalar i druge vrste riba. Kavijar od jajašaca jesetre je najkvalitetniji i najskuplji na svetu, dok je ikra od jajašaca drugih riba jeftinija i manje cenjena, pa čak i pristupačna i dostupna široj populaciji.

Poslednjih decenija, postoje čak i veštački proizvedeni ribnjaci u kojima se uzgaja veliki broj riba i to upravo sa svrhom prikupljanja njihovih jajašaca u periodu mresta. Na taj način, jednostavnije i brže dolazi se do većih količina ikre, koja se potom ambalažira i šalje na tržište širom sveta. Cena takvih proizvoda, neuporedivo je niža od cene kavijara koji nastaje u rekama oko Kaspijskog mora koje nastanjuje riba jesetra.

Preciznije, ova riblja vrsta, mresti se u rekama koje se ulivaju u Kaspijsko more, tri godine života nakon što se izlegne iz jajašaca provodi u rečnoj vodi, a zatim se seli u Kaspijsko more. U periodu kada oseti potrebu da se mresti, ona se vraća u rečnu vodu i mresti se. Međutim, onda kada je nivo vode u rekama mali i kada ne postoje uslovi za mrest, jesetra je prinuđena da čeka i po dve ili tri godine i da jajašca nosi u sebi sve dok ne oseti da je pogodan trenutak za mrest. Tada odlazi u reke, mresti se, a sortiranjem najboljih jajašaca, dobija se kavijar. Zbog komplikovanosti celog procesa mresta, perioda čekanja i mukotrpnog odvajanja i razvrstavanja jajašaca, ovako dobijeni kavijar je izuzetno cenjen i skup.

Na tržištu, izdvajaju se brojne vrste kavijara. To su nesoljeni, zatim soljeni, presovani i pasterizovani kavijar.

Nesoljeni kavijar je najcenjeniji i najskuplji, a pasterizovani je najjeftiniji i najdostupniji. Presovani kavijar predstavlja kavijar koji nastaje u procesu presovanja oštećenih ribljih jajašaca, a u soljeni kavijar, dodaje se i do čak osam procenata soli.
Kvalitet i cena kavijara određuju se i razlikuju i na osnovu njegove boje.

Najskuplji je crni kavijar koji vodi poreklo upravo od jasetre. On se odlikuje po krupno zrnastoj strukturi, a pakuje se u izuzetno luksuznu ambalažu.

Kako se jede kavijar?

Zbog izuzetno velike kalorijske vrednosti, kavijar se jede isključivo u malim količinama. Ono što je važno, jeste da se posuda sa kavijarom tokom leda drži na ledu i da se kavijar ne jede metalnom kašičicom jer to može u velikoj meri pokvariti njegov ukus.

Pravilno, kavijar se jede tako što se polako jezikom pritiska na gornje nepce, sve dok ne pukne. Tako se najbolje oseti njegov pravi miris i ukus.

Takođe, kavijar se jede i tako što se namaže na prepečeni hleb ili tost, a na njega se može dodati i list zelene salate.

Sponzorisano:

Loading...