Kako se računaju plodni dani? Evo objašnjenja!

Krajnji cilj svih promena kroz koje prolazi telo žene u toku menstrualnog ciklusa jeste stvaranje jajne ćelije koja je spremna za oplođenje. Prema dogovoru, kao prvi dan menstrualnog ciklusa uzima se prvi dan menstrualnog krvarenja. Normalno trajanje ciklusa je 28 dana, ali se normalnim smatra i ciklus koji je u rasponu od 21-35 dana.

Menstrualni ciklus ima svoje faze ali ga mi grubo možemo podeliti na period pre ovulacije (folikularna faza) i period posle ovulacije (luteinska faza). Ovulacija je period u toku menstrualnog ciklusa kada jajnici oslobađaju zrelu jajnu ćeliju. Dani u toku ciklusa kada je verovatnoća začeća najveća nazivaju se plodni dani. Dužina perioda pre ovulacije je različita (od 14-21 dan) i varira  zavisno od dužine menstrualnog ciklusa. To u suštini znači da se kod ciklusa koji su duži ili kraći od 28 dana menja samo dužina prve (folikularne) faze. Sa druge strane period posle ovulacije je skoro uvek iste dužine i iznosi prosečno 14 dana.

Kako se računaju plodni dani

Dakle, pošto se ovulacija odigrava 14 dana pre početka sledeće menstruacije, najpogodniji period za začeće, odnosno plodni dani su, 5 dana pre ovulacije i 1-2 dana posle ovulacije.

Šta su plodni dani?

Plodni dani su period u toku menstrualnog ciklusa kada je verovatnoća da žena zatrudni najveća i stoga je veoma bitno da znate da ih izračunate. Sa druge strane parovi koji još uvek ne planiraju decu računanje plodnih dana koriste kao metodu kontracepcije.

Važno je naglasiti da je računanje tačno samo kod onih žena koje imaju redovan i uredan menstrualni ciklus. Da bi se precizno utvrdilo da li i kada dolazi do ovulacije koristi se metoda folikulometrije koja predstavlja seriju ultrazvučnih pregleda u različitim fazama menstrualnog ciklusa.

Metode za računanje plodnih dana 

1) Pomoću kalendara ovulacije 

Ovim putem je teško odrediti kada tačno imate ovulaciju, ali je od koristi da predvidite dane kada ste verovatno plodni.

Na vašem kalendaru beležite prvi i poslednji dan menstruacije i pratite koliko dana traje menstrualno krvarenje.

Ako su menstrualni ciklusi uredni sa normalnim trajanjem (od 21-35 dana) plodne dane računamo na sledeći način:

– od broja dana najkraćeg zabeleženog ciklusa se oduzima broj 18 da bi se dobio prvi plodni dan. Ako ciklus traje normalnih 28 dana, prvi plodni dan je 10-ti dan menstrualnog ciklusa (28-18=10)

– od broja dana najdužeg zabeleženog ciklusa se oduzima broj 11 da bi se dobio poslednji plodni dan. Ako je ciklus normalnog trajanja od 28 dana poslednji plodni dan je 17-ti dan menstrualnog ciklusa (28-11=17)

2) Pomoću online kalkulatora 

Kako je internet danas svima dostupan, mogu se iskoristiti kalkulatori u koje unosite podatke o svom menstrualnom ciklusu. Oni obično predviđaju ovulaciju na osnovu datuma početka poslednje menstruacije. Nisu naročito pouzdani jer ne uzimaju u obzir druge parametre, pre svega razlike u trajanju menstrualnih ciklusa.

3) Metodom cervikalne sluzi 

U vreme ovulacije proizvodi se veća količina cervikalne sluzi čija je osnovna uloga da štiti grlić materice i da olakša putovanje spermatozoida do jajne celije. Svakodnevno praćenje promena u izgledu i količini cervikalne sluzi koristi se kao metoda za određivanje ovulacije i plodnih dana. U kalendar se unose dani menstruacije, kao i sve uočene promene vezane za cervikalnu sluz – količina (kada ste bili „suvi“/ kada je pojačano lučenje sluzi), konzistencija (lepljiva/vodenasta), boja (mlečna/prozirna) i miris. Brojni faktori kao što su infekcije, lekovi, dojenje i hormoni mogu uticati na promene u svim navedenim karakteristikama cervikalne sluzi.

Dan ovulacije je onaj kada je cervikalna sluz povećane količine, prozirna i vlažna. Kada cerviks postane ponovo suv plodnost je najmanja. Ovakva procena je vrlo subjektivna i nedovoljno pouzdana.

4) Pomoću merenja telesne temperature 

Postupak se zasniva na merenju  bazalne temperature (kada je telo u stanju mirovanja) u trajanju od 3 meseca, svakoga dana u isto vreme, a najbolje ujutru. Neophodan je specijalni toplomer, najbolje digitalni pošto su potrebne što tačnije vrednosti. Temperaturu je najbolje meriti rektalno ili vaginalno, ali zbog komfora se meri stavljanjem toplomera pod jezik.

Prvi dan merenja treba da bude prvi dan menstruacije. Dobijene vrednosti upisuju se u kalendar i prate se promene temperature. U toku menstrualnog ciklusa normalna bazalna temperatura se kreće između 36-36,3˚С i ona je prisutna i za vreme menstruacije i neposredno nakon nje. Kako se približavaju plodni dani tj u periodu oko ovulacije, temperatura raste za 0,3-1˚С, da bi u vreme ovulacije dostigla najviše vrednosti i do 37˚С. Posle ovulacije ostaje povišena za 0,2˚С do sledeće menstruacije. Ova metoda se smatra dosta pouzdanom.

5) Pomoću kupovnih testova 

Ovi testovi zasnivaju se na merenju nivoa luteinizirajućeg hormona (LH) u urinu čiji nivo raste 24-36 sati pred ovulaciju. Ovi testovi se upotrebljavaju u toku nekoliko dana zaredom u vreme oko sredine menstrulnog ciklusa. Preporučljivo je da se test radi uvek u isto vreme dok se ne ustanovi porast LH. Međutim ovi testovi nisu dovoljno pouzdani, posebno kod žena koje nemaju redovne cikluse.

Kako bilo koji od gore navedenih testova nije dovoljno pouzdan, posebno kod osoba sa iregularnim ciklusima, najbolje je da ukoliko ne želite da ostanete trudni, koristite neke od drugih, pouzdanijih metoda kontracepcije, a to su prezervativi, spirale ili pilule za kontracepciju.

Sponzorisano:

Loading...