Verovatni termin porodjaja – kalendar i računanje

Normalna trudnoća od oplodnje do porođaja traje 9 meseci ili 40 nedelja, odnosno, 263 do 273 dana, odnosno 10 lunarnih meseci. Trudnoća koja traje od 37 do 42 nedelje se takođe računa kao normalna i donesena. Najverovatnije vreme začeća je u vreme ovulacije. U uobičajenom redovnom ciklusu do ovulacije dolazi oko 14. dana pre nego što bi trebalo da nastupi naredna menstruacija.

Kada lekar potvrdi vašu trudnoću, najverovatnije će vam izračunati i termin porođaja. Verovatan termin porođaja je procenjeni termin u kojem se trudnoća može završiti porođajem. U medicini se za termin porođaja koristi naziv očekivani datum porođaja. Datum na koji ćete se poroditi, a koji vam odredi lekar je naučno zasnovana procena. Većina žena se porodi u proseku do 14. dana od verovatnog termina porođaja.

Postoji više metoda određivanja koliko ste dugo trudni i vaš lekar može koristiti više načina kako bi odredio kada će nastupiti porođaj.

Metode za određivanje dužine trudnoće i njenog završetka, odnosno porođaja su sledeće:

– Utvrđivanje poslednjeg dana vašeg menstrualnog ciklusa,

– Merenje veličine materice,

– Ultrazvučni pregled fetusa.

Verovatni termin porodjaja - kalendar i računanje

Poslednji menstrualni ciklus

Najčešća metoda za izračunavanje vašeg verovatnog termina porođaja je računanje pomoću menstrualnog ciklusa. Dakle, za izračunavanje verovatnog termina porođaja najpre se mora ustanoviti prvi dan trudnoće. Kao prvi dan trudnoće uzima se prvi dan vaše poslednje mestruacije, prva nedelja trudnoće je sedmica u kojoj ste imali poslednju menstruaciju, druga je pred ovulaciju, a tek treće nedelje dolazi do oplodnje. U praksi to znači da ste sa dve nedelje zapravo trudni četiri nedelje. Na primer, poslednju menstruaciju ste imali 4. septembra, što znači da je tada trudnoća počela. Naredne nedelje, 11. septembra ulazite u drugu nedelju trudnoće i tako do kraja trudnoće. Ako se ne porodite ranije, 4. juna ulazite u 40. nedelju trudnoće, a 11. jun je očekivani termin porođaja.

Termin porođaja pomoću ove metodom računa se tako što se na prvi dan poslednje menstruacije dodaje sedam dana, a zatim se unazad odbroji tri meseca. Na primer, ako je prvi dan vaše poslednje menstruacije bio 20. mart, dodajete sedam dana i dobijate 27. mart, a zatim od toga oduzmete tri meseca i dobijate 27. decembar, odnosno vaš verovatni termin porođaja. Ovu metodu je najbolje da koristite ako imate uobičajeni redovan ciklus u trajanju od 28 dana. Ukoliko menstrualni ciklus traje duže od 28 dana, ali je još uvek redovan, tada se očekivani termin porođaja odlaže za onoliko dana koliko je menstrualni ciklus duži od 28 dana.

Postoje još dva načina računanja termina porođaja pomoću menstrualnog ciklusa. Na prvi dan poslednje menstruacije dodajte 40 nedelja jer toliko traje cela trudnoća. Prvom danu poslednje menstruacije takođe možete dodati i 280 dana (266 plus 14).

Veličina materice

Otprilike oko 12. nedelje trudnoće gornji deo materice (fundus) može se osetiti iznad oboda karlice, a oko 20. nedelje fundus dolazi do pupka. Posle 18. nedelje razdaljina od pubične kosti do fundusa izražena u centrimetrima biće približno ista kao i broj nedelja trudnoće od poslednje menstruacije. Međutim, iako se visina fundusa koristi kao grub način određivanja starosti trudnoće, ovo nije precizan način da se predvidi termin porođaja jer postoje mnogi faktori koji utiču na visinu fundusa, kao što je položaj fetusa.

Ultrazvučni pregled

Ukoliko niste sigurni kada je tačno bila vaša poslednja menstruacija ili se visina fundusa ne poklapa sa grubim okvirom trajanja trudnoće, vrši se ultrazvučni pregled. Ultrazvučnim pregledom se najpreciznije može odrediti koliko ste trudni i verovatan termin porođaja. Dakle, ovo je najpouzdanija metoda kada je računanje termina porođaja u pitanju, posebno ako se uradi pre 20. nedelje trudnoće. Tokom ultrazvučnog pregleda uređaj šalje zvučne talase koji se odbijaju o fetus. Ovi zvučni talasi se konvertuju pomoću kompjutera u sliku koju možete videti na ekranu i uživati u svojoj bebi.

Starost trudnoće se može računati prema mesecima i prema nedeljama. Ranije su trudnice starost trudnoće računale isključivo prema mesecima, te su na pitanje u kom su mesecu najčešće davale odgovor tipa “Punih četiri i ušla sam u peti mesec.” U današnje vreme lekari računaju starost trudnoće po nedeljama. Najprostiji način računanja meseca trudnoće je upravo praćenje po nedeljama, i to na sledeći način:

1-4 nedelja = 1. mesec
5-8 nedelja = 2. mesec
9-13 nedelja = 3. mesec
14-17 nedelja = 4. mesec
18-22 nedelja = 5. mesec
23-27 nedelja = 6. mesec
28-31 nedelja = 7. mesec
32-35 nedelja = 8. mesec
36-40 nedelja = 9. mesec

Najtačniji metod pomoću kojeg možete izračunati u kom ste mesecu trudnoće je kao i kod računanja termina porođaja: poslednja menstruacija plus 7 dana i tako dobijate dan kada ulazite u prvi mesec trudnoće. Svakog narednog meseca istog tog dana ulazite u naredni mesec. Na primer, poslednja menstruacija vam je bila 22. aprila. Kada ovom danu dodate 7 dana, dobijate 29. april. To je dan kada ulazite u prvi mesec trudnoće. S obzirom na to da svakog narednog meseca na isti dan ulazite u sledeći mesec trudnoće, 29. maja ulazite u drugi mesec, 29. juna u treći mesec i tako sve do 29. decembra kada ćete ući u 9. mesec, a očekivani termin porođaja će u tom slučaju biti 29. januara.

Svaka trudnica ima svoj očekivani termin porođaja. Međutim, treba da znate da podaci dobijeni svim ovim metodama izračunavanja termina porođaja nisu strogo određeni jer se većina beba rađa dve nedelje pre ili posle predviđenog termina, dok se samo 2% žena porodi na sam predviđeni datum. Kao što je već pomenuto, normalnom trudnoćom se smatra svaka trudnoća koja traje između 37 i 42 nedelje, pa  u širem smislu reči u ovom razdoblju možemo očekivati znakove porođaja. Deca koja se rode u ovom razdoblju u najvećem broju slučajeva su zrela, zdrava i sposobna da vode normalan život.

Sponzorisano:

Loading...