Plavo ulje za prskanje voća

Plavo ulje je preventivno sredstvo koje se koristi za zaštitu voćnjaka u periodu mirovanja vegetacije, za suzbijanje različitih oboljenja biljaka i zaštitu od štetočina. To je kombinovani insetikcid i fungicid koji deluje na suzbijanje više vrsta bolesti biljaka i štiti ih od napasti.

Pavo ulje u svom sastavu sadrži dve aktivne materije. To su bakar oksihlorid i mineralno ulje koji u kombinaciji imaju zaštitno delovanje na same biljke i sprečavaju pojavu oboljenja u zimskom periodu, kada vegetacija miruje. Upotrebljava se kod nekoliko voćarskih vrsta, sa posebnim uputstvom za način i vreme primene.

Plavo ulje za prskanje voća

Kako deluje plavo ulje?

Aktivne komponente plavog ulja deluju kao kombinovani insekticido-akaro-fungicid. Bakar oksihlorid deluje kao preventivni fungicid i suzbijač bakterija, inhibirajući klijanje patogenih spora. Pošto ima višestruki mehanizam delovanja, gljivična oboljenja ne mogu da razviju otpornost na ovo sredstvo. Mineralno ulje koje se primenjuje u vreme kretanja vegetacije fizički sprečava respiraciju svih stadijuma insekata i grinja, a obezbeđuje i bolju pokrovnost i prijanjanje, te olakšava i proces tretiranja voćki.

Primena i način upotrebe plavog ulja

Plavo ulje se primenjuje za zaštitu određenih voćnih vrsta i deluje na pojedina oboljenja datih biljaka. Koristi se u zaštiti jabuka, breskvi, maline i šljive. Spektar delovanja plavog ulja sa načinom primene i doziranjem:

Jabuka – Primenjuje se za prevenciju crvene voćne grinje, Panonychus ulmi, i lisnih vaši, Aphididae, u koncentraciji od 3%, u stadijumu bubrenja pupoljaka, a najkasnije do faze mišjih ušiju.

Breskva – Primenjuje se kao prevencija kovrdžanja listova breskve, Taphrina deformans, u koncentraciji od 2 do 3%, u periodu pred kraj mirovanja vegetacije, a najkasnije na početku faze pucanja pupoljaka.

Malina – Primenjuje se kao preventiva uvenuća pupoljaka i rodnih lastara, Didymella applanata, u koncentraciji od 2%, u stadijumu mirovanja biljke, a pre početka bubrenja pupoljaka.

Šljiva – Primenjuje se kao prevencija pojave štitastih vaši, Coccididae-Lecanididae, Diaspididae, u koncentraciji od 3%, u periodu bubrenja pupoljaka pa sve do faze kada se pojavljuju zeleni listići oko pet milimetara iznad ljušture pupoljaka.

Plavo ulje se može primenjivati na istom terenu u toku jedne godine maksimalno do dva puta kada se radi o nezi breskvinog drveta, a jednom u tretiranju jabuke, maline ili šljive. Može da se koristi i u integralnoj zaštiti šljive. Što se tiče mešanja sa drugim preparatima, plavo ulje nije potrebno kombinovati da bi imalo svoj pun zaštitni efekat na voćne vrste.

Uzgajivači voća preporučuju plavo ulje kao dobru i praktičnu zimsku zaštitu voćnih vrsta. Ono predstavlja gotovo smešu sa dovoljnom količinom bakra, koja je neophoda za postupak zaštite. Plavo ulje se preporučuje kao jedno od efektivnijih sredstava za zaštitu problematičnih i osetljivih voćnih vrsta, koje su inače podložne napadima insekata, posebno vrsta koje polažu jajašca na stablima.

Sponzorisano:

Loading...